Komunikaty, oświadczenia

Kontakt telefoniczny z dyżurnym SMMP

W niektórych komentarzach mieszkańców odnoszących się do pracy strażników miejskich, jakie są publikowane w mediach społecznościowych, sygnalizowany jest problem z uzyskaniem połączenia telefonicznego z dyżurnym.  Posiadane dane wskazują, że w minionym roku do straży miejskiej wpłynęły  81 874  zgłoszenia mieszkańców. Telefonicznie przekazano  41 497 zgłoszeń, a za pośrednictwem poczty elektronicznej 32 157. Pozostałe 8 131 zgłoszeń przekazano bezpośrednio strażnikom w terenie. Zwracam uwagę, że  zebrane dane za 2019 r. pokazują, że z łącza telefonicznego skorzystało sporo, bo ponad 41 000 mieszkańców, których połączenia zostały odebrane. Każde połączenie to często kilka minut rozmowy. Nie zawsze zgłaszający odpowiada na pytania dyżurnego zwięźle i precyzyjnie, a to przedłuża czas połączenia. Najwięcej spraw mieszkańcy zgłaszają w przedziale godzin od 10:00 do 20:00 i wtedy ilość osób oczekujących na połączenie przekracza fizyczne możliwości szybkiego ich odbioru przez dyżurnych. Zwłaszcza , że rola dyżurnego Straży nie ogranicza się do samego odbioru telefonu i rozmowy ze zgłaszającym. Musi on również dokonać stosownych zapisów w systemie, które są przekazywane do patroli, a gdy to jest koniecznie nawiązuje również kontakt radiowy ze strażnikami. Ponadto do obowiązków dyżurnych należy również kontakt z instytucjami i podmiotami, którym przekazuje informacje od mieszkańców będące poza kompetencjami straży miejskich. Gama tematów przekazywanych do SMMP jest bardzo szeroka. Powoduje to w niektórych sytuacjach, że odbiór w czasie przewidzianym na połączenie nie jest możliwy. Jednakże staramy się w miarę możliwości oddzwaniać do osoby zgłaszającej.

Chciałbym też zwrócić uwagę na kilka dobrych praktyk, które niewątpliwie mogą skrócić czas oczekiwania na połączenie z dyżurnym:

  • przed wybraniem numeru 986 przygotujmy jasny, precyzyjny komunikat, który chcemy przekazać (co się dzieje, adres lub określenie miejsca, możliwy kontakt dla interweniujących);
  • odpowiadajmy na pytania dyżurnego ściśle, bez podawania zbędnych informacji

********************************
Przemysław Piwecki
Rzecznik
Straży Miejskiej Miasta Poznania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej