Zespół profilaktyki

Potoczna nazwa przejścia dla pieszych, to zebra. Dzień Zebry przypada na 31 stycznia. Z tej okazji miejscy strażnicy spotkali się z przedszkolakami.

Przejście dla pieszych - powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Pionowym znakiem informacyjnym D-6, poziomym znakiem P-10 (równoległe do drogi białe pasy, tworzące ciąg biegnący w poprzek drogi, potocznie zwany zebrą). W tak oznaczonym miejscu, pieszy ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną.

Funkcjonariusze odwiedzili Przedszkole nr 160, aby przekazać najmłodszym zasady bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych. Dzieci poznały symbolikę znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, uczyły się sprawdzać, czy nie nadjeżdża auto, przed wejściem na jezdnię

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej