Zespół profilaktyki

Strażniczki miejskie i policjanci z KP Poznań-Stare Miasto kontynuują spotkania z uczniami. Tym razem w SP nr 75 przeprowadzono cykl pogadanek dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze. Omawiano zasady obowiązujące podczas przekraczania jezdni, przedstawiono znaczenie drogowych znaków i sygnalizacji świetlnej dla bezpieczeństwa pieszych. Wskazano również możliwe sytuacje zagrożeń dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Rozmawiano także o zapewnieniu przez pieszych możliwości ich dostrzeżenia przez kierujących pojazdami. Po zmroku, oczywiście przez stosowanie elementów odblaskowych, kontrastowych elementów ubioru, ale także w ciągu dnia, mogących znacznie poprawić widzialność pieszego.

Ponadto funkcjonariusze przypominali o obowiązku zasłaniania nosa i ust w pojazdach komunikacji publicznej, w placówkach handlowych i innych zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz o częstej dezynfekcji rąk.

Na ręce wychowawców przekazano zawieszki odblaskowe oraz plakaty do wykorzystania podczas zajęć utrwalających omawiane zagadnienia.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej