Zespół profilaktyki

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje. Jednak z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku, szczególnie w zakresie odpadów.

Od dawna, w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania znajduje się pojemnik, gdzie strażnicy i nie tylko wrzucają niepotrzebne już nakrętki. A gdy nazbiera się ich wystarczająco dużo, nakrętki są przekazywane na rzecz potrzebujących. Obojętnie jaki kształt i kolor, obojętnie jaki producent - liczy się ich ilość. Im więcej zebranych kapsli, korków, nakrętek, tym szybciej pomożemy potrzebującym.

Tym razem, za pośrednictwem strażniczek Zespołu Profilaktyki, nakrętki zostały przekazane na ręce mamy Adasia. Zebrane nakrętki mogą wspomóc niepełnosprawnego chłopca w drodze długiej rehabilitacji.

Warto je zbierać i docelowo przekazać - bez wysiłku można pomóc innym!

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej