Zespół profilaktyki

Każde dziecko powinno wiedzieć, że zasada "ograniczonego zaufania" obowiązuje nie tylko w ruchu drogowym, ale i w codziennym życiu. Są ludzie, których nie powinniśmy obdarzać zaufaniem. Obcy może być na pozór miły, przyjazny, sympatyczny, schludnie wyglądający. Zawsze, w każdej chwili, dziecko powinno być gotowe na stanowcze powiedzenie "NIE!" lub nawet ucieczkę z krzykiem od takiej obcej osoby, do szukania pomocy wśród dorosłych, u rodzica, policjanta, czy też u sprzedawczyni w sklepie.

Takich prawidłowych zachowań i postaw w kontakcie z osobą obcą, dzieci nabywają również podczas zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych. Strażniczki, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, spotkały się z uczniami trzecich klas w Szkole Podstawowej nr 82.

Tematem spotkań było bezpieczeństwo w kontakcie z obcym. Funkcjonariuszki omówiły zasady bezpiecznego zachowania się dzieci w kontaktach z nieznanymi osobami. Strażniczki zalecały przestrzegania reguły Gdy mnie obcy czymś częstuje - mówię grzecznie NIE!, dziękuję!, akcentując o zakazie przyjmowania prezentów, poczęstunków od osób obcych bez wiedzy i zgody rodziców. Dzieciom wskazano komu można zaufać i do kogo mają zwrócić się o pomoc w sytuacji dla nich niezrozumiałej, niepokojącej. Przypomniany został numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy.

Uzupełnieniem spotkań był film edukacyjny Stołecznej Straży Miejskiej "O Florce, która chciała zostać piłkarzem".

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej