Zespół profilaktyki

Smog - zjawisko atmosferyczne, powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancji stałych, czyli pyłów zawieszonych. Wchodzące w skład smogu składniki chemiczne i cząstki stałe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Tym razem miejscy strażnicy wraz z policjantką z Komisariatu Policji Poznań-Północ spotkali się z seniorami W Klubie Winogrady, by porozmawiać o problemie, szczególnie o konieczności przeciwdziałania jego źródłom. Poinformowano zebranych, jak wielki wpływ na jakość powietrza w swojej okolicy mają oni sami. Aby nigdy nie palić śmieci, materiałów nieopałowych, czy pozornie "oszczędzać" na opale niskiej jakości. Przekazano informatory dotyczące groźnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Natomiast policjantka przypomniała zebranym o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa osobistego.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej