Zespół profilaktyki

Funkcjonariuszki Straży Miejskiej Miasta Poznania odwiedziły Zespół Szkół nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu- Kiekrzu. Celem wizyty było przekazanie informacji dotyczących zagrożeń związanych z cyberprzemocą, a także używaniem środków psychoaktywnych występujących w środowisku szkolnym. W spotkaniu uczestniczyli kuracjusze wraz ze swoimi opiekunami.

Strażniczki scharakteryzowały zjawisko cyberprzemocy. Omówiły również zagadnienia związane z koniecznością zabezpieczenia dostępu do swoich kont na portalach społecznościach oraz poczty, aby zapobiec w włamaniom i chronić swoje dane osobowe. Młodzież dowiedziała się, jak postępować, aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy, gdzie ofiary agresji w sieci mogą szukać pomocy. Podczas spotkania przypomniano zebranym, że przemoc i agresja są negatywnymi zachowaniami oraz, że należy się im stanowczo przeciwstawiać.

Druga część spotkania dotyczyła środków odurzających i psychotropowych, jak alkohol, narkotyki i dopalacze. Wyjaśniono, czym są dopalacze, w jakich postaciach występują, skąd się biorą, z jakich powodów młodzież po nie sięga i jakie niebezpieczeństwa, nie tylko zdrowotne, wiążą się z ich zażywaniem, a szczególnie z dystrybucją. Ostrzeżono, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, skierowania sprawy do sądu rodzinnego, zastosowaniem środków wychowawczych.

JK, MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej