Zespół profilaktyki

Pokrzywdzonym może być każdy z nas. Mając to na uwadze, spotkaliśmy się z uczniami na zajęciach online w SP nr 3 w temacie "Zagrożenia, przestępstwa internetowe".Poinformowano ich m.in. o groźbach internetowych, włamaniach w miejsca strzeżone hasłami, znieważaniu czy uporczywym nękaniu - stalkingu. Szczególny nacisk położono na stalking. Obecnie to pojęcie jest definiowane jako "złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy też prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu". Cyberstalking jest pewną odmianą stalkingu, przy czym nękanie odbywa się przez Internet. Z danych wynika, że skala zjawiska powiększa się wraz z dostępnością do Internetu. Cyberstalking, to uporczywe nękanie, np. poprzez pisanie za pomocą komunikatorów, wysyłanie niepożądanych wiadomości e-mail, rozsyłanie korespondencji do losowych adresatów w imieniu osoby nękanej oraz wbrew jej woli, jak również komentarze na forach internetowych. Zdarzyć się może, że  cyberstalking przerodzi się w stalking.

Omawiając powyższe zagadnienia poinformowaliśmy uczniów, aby nie bali się zgłaszać co ich niepokoi rodzicom, nauczycielom, a dalej policjantom.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej