Zespół profilaktyki

Kolejne spotkanie strażników z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 poświęcono zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem na drodze, wiodącym tematem była "Bezpieczna droga do szkoły".

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem wypadków z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach,

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych,

- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych.

Realizując założone cele, omówiono-przypomniano o podstawowych zasadach ruchu drogowego i normach prawnych, głównie dotyczących pieszych. Gdy przechodzimy przez jezdnię, także na przejściu dla pieszych, musimy zachować szczególną ostrożność! Dzieci mogły zapoznać się ze znaczeniem oznakowania przejścia dla pieszych, sygnałów świetlnych, a także ważnych dla bezpieczeństwa pieszych, znaków drogowych. Dzieci także zapamiętały, dlaczego jezdnia nie jest właściwym miejscem do zabawy.

Na koniec zajęć uczniowie otrzymali od odblaski, które umieścili na swoich szkolnych plecakach. Z pewnością będą bardziej widoczni, a to poprawi ich bezpieczeństwo.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej