Zespół profilaktyki

Odpowiedzialność prawną za czyny dziecka poniżej 13 roku życia ponoszą rodzice. W przedziale 13 - 17 lat za sprawstwo czynów karalnych (przestępstwa oraz niektóre wykroczenia) stosuje się przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po ukończeniu 17 lat, odpowiedzialność prawna jest już "normalna", z tym że sąd za popełnione występki z reguły stosuje środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze dla osób przed 18 rokiem życia. Jest jednak odstępstwo od reguły, o którym mówi art.10 §2 KK. Dopuszcza on bowiem, za niektóre przestępstwa, w szczególnych okolicznościach zastosowanie wobec nieletniego sprawcy (który ukończył 15 lat) odpowiedzialności na zasadach określonych w kodeksie karnym.
Młodzieży niewątpliwie łatwiej dokonać właściwego wyboru oraz szczególnie zachować zdrowy rozsądek, gdy jest o tej odpowiedzialności poinformowana. W tym celu strażnicy z policjantkami z KP Poznań-Nowe Miasto przeprowadzili w SP nr 50 online zajęcia z uczniami ósmych klas, aby nakreślić powyższe regulacje prawne. Zdefiniowano podstawowe pojęcia (nieletni, czyn karalny, demoralizacja), omówiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie mogą być wdrożone wobec nieletniego. Zrozumienie przez młodych ludzi omawianych zagadnień, to jedna strona medalu. Należy jednak pamiętać, aby profilaktyka odniosła skutek, musi istnieć współpraca rodziców, uczniów i szkoły.

Natomiast podczas zajęć online w klasach nauczania początkowego poinformowano o zasadach postępowania w różnych trudnych sytuacjach. Jak się zachować podczas nieobecności rodziców, gdy ktoś puka do drzwi, co zrobić gdy nieznajomy wręcza słodycze lub prezenty albo proponuje pomoc, np. podwiezienie samochodem. Rozmawiano również o bezpieczeństwie na drodze. Wskazano dzieciom, aby wybierały "zebrę", jako właściwe miejsce przejścia przez jezdnię, aby nigdy po niej nie biegały, nawet gdy się bardzo spieszą. Poinformowano również o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu, wyjaśniono na czym ona polega. A w razie potrzeby, pod jaki numer zadzwonić i co powiedzieć, by wezwać pomoc. Uczniowie również mieli okazję przypomnieć sobie jak ważne są odblaski na drodze po zmroku.

Kształtowanie u dzieci prawidłowych zachowań w niełatwych sytuacjach, uczy odpowiedzialności, rozwagi i wpływa na ich bezpieczeństwo.

PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej