Zespół profilaktyki

Przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania uczestniczyli w spotkaniu z członkami Klubu Seniora "Zorza". Spotkania środowiskowe z seniorami są okazją do wymiany informacji o lokalnych sprawach będących w kompetencjach strażników, a przede wszystkim do przypomnienia o koniecznej ostrożności i rozwadze wobec zagrożeń ze strony sprawców przestępczego działania na niekorzyść seniorów.

Omówiono działania oszustów metodą na "wnuczka, krewnego, czy administratora". Przedstawiono w jaki sposób wzbudzają zaufanie, np. podając się za inkasentów, pracowników administracji, kontrolerów instalacji, czy też pracowników pomocy społecznej. Przypomniano zasady bezpieczeństwa osobistego seniora w przypadku "niespodziewanych odwiedzin". Poinformowano o koniecznym zapytaniu o cel wizyty, okazaniu identyfikatora, legitymacji służbowej, a w przypadku dalszych wątpliwości - odmowie wpuszczenia do mieszkania, bądź przybycie z zaufaną osobą (sąsiad, dozorca), albo w późniejszym, anonsowanym terminie (w międzyczasie należy potwierdzić konieczność wizyty). Natomiast jeśli "gość" zachowuje się podejrzanie lub jest natarczywy, należy bez zwłoki powiadomić Policję. Wskazano także na korzystanie z domofonu, wizjera w drzwiach, jak również zabezpieczenia drzwi przed pełnym otwarciem (system łańcucha drzwiowego).

Ponadto rozmawiano o codziennym bezpieczeństwie na drodze, w pojazdach publicznej komunikacji, w placówkach handlowych, a także o bezpiecznym korzystaniu z płatności bezgotówkowych.

W ramach przydatnych upominków, przekazano zebranym odblaski, kieszonkowe lupy, ostrzegawcze gwizdki oraz informacyjne broszury "Seniorzy - bezpieczeństwo osobiste".

AC-D, KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej