Zespół profilaktyki

Policjant z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań-Jeżyce oraz miejska strażniczka z Zespołu Profilaktyki odwiedzili Przedszkole nr 155 "Polanie". Funkcjonariusze poprzez zabawę uzasadniali przedszkolakom konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego w czasie korzystania z drogi. W tym celu pokazywali przedszkolaczkom znaki drogowe dla pieszych oraz znaki dla innych użytkowników drogi. Omówiono działanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych oraz dla pojazdów. Funkcjonariuszka wskazywała zagrożenia, jakie mogą zaistnieć dla dzieci, kiedy nie będą przestrzegać obowiązujących zasad ruchu drogowego. Jednak strażniczka przypomniała przedszkolaczkom, że nie mogą bez opieki poruszać się po ulicach.

Rozmowom z przedszkolaczkami uważnie przysłuchiwał się inspektor Wartuś, który obserwował i słuchał uważnie, jak dzieci z przedszkola poznają przepisy ruchu drogowego.

Na koniec zajęć, każdy przedszkolak otrzymał tematyczną kolorowankę.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej