Zespół profilaktyki

Każde z dzieci ma prawo do bezpiecznego życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju. Prawo do życia bez przemocy i poniżania oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne. Prawo do wychowania w rodzinie oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, w szczególnych sytuacjach, gdy rodzice są osobno, dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców. Prawo do wypowiedzi oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę. Prawo do nauki oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności. Prawo do tożsamości oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko. Prawo do informacji oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

Tematem spotkania strażniczki z dziećmi w Przedszkolu nr 197 były ich prawa oraz obowiązki. Podczas pogadanki, przy dużej aktywności uczestników spotkania, wspólnie ustalono, że oprócz wielu przywilejów, przedszkolaczki mają również obowiązki, z których powinien się wywiązać:

- szanować rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach

- rzetelnie wypełniać obowiązki przedszkolaka

- szanować swoją pracę i innych

- dbać o zabawki i inne przedmioty otrzymane od rodziców, a także o przedszkolne wyposażenie

- w przedszkolu, na podwórku zgodnie współdziałać z innymi dziećmi w zabawie

- w poczuciu odpowiedzialności szanować środowisko przyrodnicze i wszystko co jest z nim związane

- akceptować i aktywnie pomagać osobom niepełnosprawnym i być wrażliwym na krzywdę innych  

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej