Z profilaktyką u seniorów

Przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania spotkali się z seniorami Polskiego Związku Niewidomych, członkami Klubu Seniora 82 oraz zaproszonymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum. Przybyli goście omówili zakres możliwych zagrożeń dotyczących seniorów. Uczestnikom spotkania przedstawiono najczęstsze sposoby działania sprawców. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z przedstawicielami instytucji, firm odwiedzających seniorów w mieszkaniach i oferujących pomoc, usługi w domu. Przypominano o ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, aby nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Omówiono zasadność stosowania elementów odblaskowych dla poprawy widoczności pieszego na drodze. Wielokrotnie akcentowano, że w ratowaniu życia liczy się każda minuta, ponadto zachęcano seniorów do posiadania w domu "pudełka życia", niezbędnego w sytuacji konieczności udzielenia pomocy. Spotkania były świetną okazją do wspólnych rozmów i integracji mundurowych z lokalną społecznością. Na zakończenie spotkań seniorzy zostali obdarowani materiałami i upominkami przydatnymi do poprawy widoczności na drodze i pomocnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa.

AS, MS, JK, KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej