Z profilaktyką...online

Strażniczki miejskie kontynuują spotkania z pacjentami Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera. We współpracy i w uzgodnieniu z gronem pedagogicznym, profilaktyczne zajęcia online były poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym, zasadzie ograniczonego zaufania w kontakcie z osobą obcą, zagrożeniom internetowym.

Funkcjonariuszki omówiły znaczenie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej dla bezpieczeństwa pieszych oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśniły, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Ponadto utrwalono ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy. Wyświetlone zostały filmy ilustrujące omawiane zagadnienia.

Na zakończenie spotkań, strażniczki życzyły młodym pacjentom szybkiego powrotu do zdrowia, uśmiechu na twarzy i bezpieczeństwa każdego dnia. Za pośrednictwem szpitalnego personelu przekazano profilaktyczne upominki.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej