Z misiami bezpieczniej...

Strażniczki miejskie ponownie odwiedziły dzieciaki w Przedszkolu im. Misia Colargola, aby mogły dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Tym razem rozmawiano na temat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Przypomniano o podstawowych zasadach ruchu drogowego. Dzieci mogły zapoznać się ze znaczeniem oznakowania "przejścia dla pieszych" oraz sygnałów świetlnych i znaków drogowych dla bezpieczeństwa pieszych. Przypomniano o ważnej zasadzie przechodzenia przez jezdnię: "zanim przejdziesz na drugą stronę, rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo - droga wolna, można przejść".

Na koniec spotkania przedszkolaki otrzymały odblaskowe misie-zawieszki, dla wsparcia swego bezpieczeństwa.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej