Zespół profilaktyki

Kolejne wspólne działania z funkcjonariuszami KP Poznań-Jeżyce. Kontrolowano kąpieliska nad Rusałką, w Strzeszynku, nad jeziorem Kierskim, w ramach projektu "Bezpieczne wakacje nad wodą". Funkcjonariusze przypomnieli odpoczywającym, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z plaży, kąpieli, sprzętów pływających. Strażniczka przypominała przedszkolaczkom, aby kąpać się tylko w miejscach dozwolonych, pod czujnym okiem ratownika lub osoby dorosłej, opiekującej się malcem na plaży.

Nigdy nie należy kąpać się w nieznanym akwenie, szczególnie rzece, stawie, czy gliniance. Osoby nieumiejące pływać lepiej niech nie oddalają się z płytkich miejsc. Wchodząc do wody, należy też pamiętać o stopniowym schłodzeniu się. Nagłe wskoczenie do wody w upalny dzień, może spowodować doznanie termicznego szoku, a w konsekwencji nawet utonięcie!

Funkcjonariusze z młodzieżą poruszyli tematykę o odpowiedzialności prawnej, szczególnie związanej z używkami psychoaktywnymi. Nieletni naruszający normy prawne, ponosi odpowiedzialność określoną w "Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich", która klasyfikuje środki wychowawcze zależnie od wieku sprawcy i popełnionego czynu zabronionego, bądź stopnia demoralizacji. Regulacje prawne, poprzez stosowanie środków wychowawczych, mają zasadniczo na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji nieletnich.

Napotkanym osobom funkcjonariusze przekazali broszury informacyjne.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej