Wyjątkowe miejsce-niecodzienni goście

Niecodzienni goście w dwudniowym cyklu spotkań odwiedzili najmłodszych pacjentów Szpitala Dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego i Krysiewicza. Miejskie strażniczki wraz z przedstawicielką Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w formie pogadanki wspartej bieżącą wymianą informacji ze słuchaczami, przedstawiły istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Zebranym wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wśród domowych odpadów (a tych nie brakuje) znajduje się wiele elementów, które mogą stać się surowcami do powtórnego przetworzenia na gotowe wyroby. Tak więc, każdy z nas może i powinien segregować rozmaite odpady, w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci przekazywanych naturalnemu środowisku. Tematyka pogadanki, przedstawione argumenty, zdecydowanie przekonały dzieci do konieczności segregowania odpadów oraz do innych form dbania o otaczające nas środowisko. Młodzi ludzie dowiedzieli się między innymi, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki.

Przedstawicielka ZZO przygotowała dla dzieci upominki, które przekazano wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej