Zespół profilaktyki

Bezpieczeństwo i pogłębianie wiedzy w tym zakresie najmłodszych mieszkańców Poznania, to priorytet służb mundurowych i zaprzyjaźnionych instytucji. Na zaproszenie pedagoga Przedszkola nr 113 "Mali Sportowcy" przybyły miejskie strażniczki wraz z przedstawicielką WORD-u. Omówiły najistotniejsze dla pieszych przepisy ruchu drogowego, dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, znaczenia sygnalizacji świetlnej. Rozmawiano o koniecznym stosowaniu elementów odblaskowych. Ponadto zwróciły się do dzieciaków z apelem, o konieczności używania fotelików, pasów bezpieczeństwa. Przypomniano o rozważnych zachowaniach wobec nieznanych osób. Zwrot "gdy mnie obcy czymś częstuje - mówię grzecznie: NIE!, dziękuję", jest niezbędny w sytuacjach propozycji składanych przez nieznane osoby. Wspólnie przypomniano numery telefonów alarmowych. Na zakończenie spotkania, jako podsumowanie omawianych zagadnień, dzieci otrzymały edukacyjne książeczki oraz odblaski.

Natomiast na zaproszenie pedagoga Szkoły Podstawowej nr 82, z dziećmi "zerówki" spotkały się strażniczki w towarzystwie przedstawicielki ZZO. W formie pogadanki przedstawiły zasady postępowania z odpadami, których w każdym domu nie brakuje, dlaczego należy segregować odpady. Wśród domowych odpadów znajduje się wiele elementów, które można powtórnie przetworzyć na gotowe wyroby. I dlatego każdy z nas, może i powinien segregować odpady w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci przekazywanych środowisku naturalnemu, które nas otacza.
Tematyka pogadanki, przedstawione argumenty zdecydowanie przekonały dzieci, dlaczego warto segregować odpady, a tym samym dbać o nasze środowisko.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej