Wspólnie dla bezpieczeństwa dzieci

Miejskie strażniczki, nie zapominając o najmłodszych mieszkańcach Poznania, tym razem odwiedziły wychowanków Przedszkoli "Krasnala Hałabały" oraz "Mali Wielcy". Dla dzieci, w różnych grupach wiekowych, zorganizowano zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w domu, podczas podróży, w kontakcie z osobą obcą. W Przedszkolu "Mali Wielcy'' profilaktyczne spotkania odbyły się wspólnie z policjantami z KP Poznań-Stare Miasto. Z dziećmi rozmawiano o bezpiecznym uczestniczeniu w ruchu drogowym (przedszkolacy tylko z opiekunem!). Przypomniano o podróżowaniu autem w foteliku, nie rozpraszając uwagi kierowcy. Zasady bezpieczeństwa obowiązują również w domu, podczas korzystania, czy też obsługi domowych sprzętów. Natomiast przebywając samodzielnie w mieszkaniu, nie wolno nikomu otwierać drzwi. Podobnie, nie należy nawiązywać rozmowy z nieznajomą osobą, przystawać na składane propozycje, albo przyjmować upominków. Wspólnie przypomniano numery telefonów alarmowych.

Z uwagi na zauważalną obecność dzików w Poznaniu, wielokrotnie przypomniano dzieciom, że jeśli spotkamy takie zwierzę na swojej drodze, należy zachować spokój. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać i głaskać małych osobników. Wspólnie przypomniano numery telefonów alarmowych i sposób postępowania w sytuacji zagrożenia.

Na zakończenie przekazano dzieciom drobne upominki, które przyczynią się do poprawy ich widoczność na drodze, a gronu pedagogicznemu plakaty nawiązujące do omawianej tematyki.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej