Zespół profilaktyki

Strażniczki miejskie przeprowadziły działania prewencyjno - informacyjne, skierowane do mieszkańców Poznania z rejonu Grunwaldu. Niska emisja, czy... niewielka i niegroźna? Tematyka działań profilaktycznych dotyczyła poważnego problemu polskich miast i dużego zagrożenia, nie tylko dla ich mieszkańców. Napotkanym przechodniom sygnalizowano o poważnym problemie zatruwania środowiska powodowanym beztroskim stosowaniem materiałów nieopałowych i spalaniem toksycznych odpadów, głównie w celach grzewczych. Zachęcano do segregowania domowych odpadów, przekazywania odpadów problemowych do punktów zbiórki (Gratowisko ZZO). Zainteresowanym przekazano broszurki informacyjne o niskiej emisji oraz poradniki antysmogowe.

Monika, Agnieszka

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej