Zespół profilaktyki

Rozwijająca się technika i łatwość dostępu do technologii, pozwalają na wyprodukowanie różnorodnych narkotyków i zdobycie ogromnego rynku zbytu wśród sfrustrowanej młodzieży. Dla zdobycia nowych nabywców, narkotyki dawane są także w formie darmowej zachęty, doprowadzając w ten sposób do uzależnienia, za które trzeba później zapłacić.

Uzależnić się można od wielu używek, środków, czy czynników.

Uzależnienie - to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego albo psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.

Termin "uzależnienie" jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków, leków, alkoholu, czy papierosów.

W ostatnim czasie wiele mówi się, choćby w kontekście wzrastającej popularności używek wśród polskiej młodzieży, o negatywnym wpływie alkoholu, marihuany i innych środków odurzających na organizm człowieka. Wśród nich wymienić możemy tytoń, alkohol, substancje odurzające i psychotropowe. Najczęstszymi przyczynami sięgania przez młodzież po narkotyki są ciekawość, eksperymentowanie, presja grupy, czy też podniesienie własnej wartości.

O tym wszystkim mogła się dowiedzieć młodzież podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 106. Celem spotkania było ich uświadomienie o zagrożeniach wynikających ze stosowania używek, czy zażywania narkotyków.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej