Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i KP Poznań-Nowe Miasto odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 55. Celem spotkań z uczniami, w ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy", było przekazanie niezbędnych informacji odnośnie substancji psychoaktywnych. Podstawowa wiedza o substancjach, potocznie zwanych narkotykami, pozwoli podejmować świadome i samodzielne wybory, by móc się bronić przed szkodliwością działania tych substancji. Wiedza o nich, pomoże także w uświadomieniu ryzyka związanego z ich przyjmowaniem, a w konsekwencji z uzależnieniem. Narkotyki niosą ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia, silnie uzależniają. Substancje psychoaktywne były, są i będą. Jednak profilaktyka kierowana do uczniów może coś zmienić. Może zniechęcać do prób korzystania z tego typu środków i tym samym zachęcać do innego stylu życia.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej