"Wiem. Wybieram dobrze" cd

Zajęcia, które przeprowadziły strażniczki z Zespołu Profilaktyki w ramach programu "Wiem. Wybieram dobrze" w siódmych klasach SP nr 35 i SP nr 69, mają na celu uświadomienie młodzieży, co do swoich wyborów związanych z ewentualnym zażywaniem substancji psychoaktywnych. Świadomie podejmowane decyzje, to często trudne wybory dla młodych ludzi. Często jest tak, że grupa, w której przebywają może ich skłonić do podjęcia decyzji o zażyciu substancji psychoaktywnej, a to może być początkiem uzależnienia. Uzależnienie młodym ludziom kojarzy się głównie z narkotykami. Zapominają jednak, że uzależniają nie tylko narkotyki, ale również alkohol, czy nikotyna. Również tzw. "nowe substancje psychoaktywne" - dopalacze, które nie tyle co zdążą uzależnić, ale mogą spowodować znaczne spustoszenie w młodym organizmie, a i zabić.

Dlatego tak ważnym elementem spotkań edukacyjno - profilaktycznych jest informowanie młodzieży o tym, w jaki sposób można się uzależnić, ale również utracić zdrowie. Takie spotkania także mają na celu uzmysłowić młodemu człowiekowi konsekwencje zażycia substancji psychoaktywnych, w tym też alkoholu lub papierosów. Dlatego spotkania w ramach programu "Wiem. Wybieram dobrze" mogą pomóc młodym ludziom w trudnych, często podejmowanych pod wpływem chwili, wyborach.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej