Wiem. Wybieram dobrze!

Funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej w Szkole Podstawowej nr 75 przeprowadziły zajęcia w ramach programu  "Wiem. Wybieram dobrze". Uczniowie siódmych klas mieli okazję dowiedzieć się, czym są substancje psychoaktywne, jakie następstwa może spowodować ich zażywanie. Celem programu jest nauczenie młodzieży, w jaki sposób powinna dokonywać właściwych dla siebie wyborów. Funkcjonariuszki prelekcję wsparły multimedialną prezentacją, w której przedstawiono uczniom krótkie informacje o substancjach psychoaktywnych oraz związanych z nimi możliwymi konsekwencjami zdrowotnymi oraz prawnymi.

Realizacja programu składa się z wykładów i warsztatów. Działania strażników w realizacji programu wspiera certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, by młodzież skorzystała, jak najwięcej z zajęć.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej