"Wiem. Wybieram dobrze"

W ramach realizacji profilaktycznego programu "Wiem. Wybieram dobrze", w Szkole Podstawowej nr 75 zorganizowano spotkania funkcjonariuszy Straży Miejskiej z uczniami siódmych klas poświęcone mechanizmom uzależnień od środków psychoaktywnych i związanej z tym odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych, w tym również dopalaczy, narkotyków, papierosów, czy alkoholu oraz ich negatywnego wpływu na życie, zdrowie i psychikę. Na zakończenie spotkań przekazano uczniom materiały informacyjne z logo programu, aby zawsze przypominało im o dokonywaniu dobrych, życiowych wyborów.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej