Zespół profilaktyki

W SP nr 9, dla uczniów siódmych klas strażniczka z Zespołu Profilaktyki przeprowadziła zajęcia w ramach profilaktycznego programu "Wiem. Wybieram dobrze". Celem programu jest nauczenie młodzieży, w jaki sposób powinna dokonywać właściwych dla siebie wyborów. Funkcjonariuszka prelekcję wsparła multimedialną prezentacją, w której  przedstawiono uczniom krótkie informacje o używkach oraz związanych z nimi możliwymi konsekwencjami zdrowotnymi oraz prawnymi.  Program składa się z wykładów, jak i warsztatów. Działania strażników w realizacji programu wspiera certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, by młodzież skorzystała, jak najwięcej z zajęć.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej