Zespół profilaktyki

W SP nr 82 strażniczki z Zespołu Profilaktyki kontynuują zajęcia w ramach profilaktycznego programu "Wiem. Wybieram dobrze". Celem programu jest wyposażenie młodzieży w wiedzę, by mogła dokonywać właściwych dla siebie wyborów. Rozmowy z uczniami klas ósmych nawiązywały do przedstawienia informacji na temat najpopularniejszych używek, z jakimi mogą w przyszłości mieć kontakt. Korzystając z multimedialnej prezentacji przedstawiono uczniom krótkie informacje o używkach, przedstawiono związane z nimi możliwe konsekwencje, oprócz zdrowotnych i prawnych, także decydujące o dalszym losie młodych ludzi. Nabyta wiedza ma wskazać właściwą drogę i stać się niejako skuteczną barierą dla prób sięgania po używki. Strażników wspiera certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Program składa się z wykładów, jak i warsztatów, tak by młodzież skorzystała możliwie jak najwięcej z zajęć.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej