Zespół profilaktyki

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych, a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w ramach posiadanej wiedzy i umiejętności. RKO warto ćwiczyć na fantomie. Czynności ćwiczone, cyklicznie powtarzane - łatwiej wykonywać w sytuacjach stresowych.

Z pomocą, w tym celu strażnicy odwiedzili Szkołę Podstawową nr 19. Uczestnikom zajęć przekazano informacje dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy - od momentu zaistnienia zdarzenia do wprowadzenia czynności resuscytacyjnych. Następnie, podczas ćwiczeń na fantomie, uczniowie nabywali umiejętności wykonywania RKO.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej