Zespół profilaktyki

W SP nr 34 strażnicy Zespołu Profilaktyki kontynuują zajęcia w ramach profilaktycznego projektu "Bezpieczne dziecko". Dla uczniów drugich klas przeprowadzono pogadanki dotyczące osobistego bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku spotkania nieznanej osoby. Uczniów zapoznano z pojęciem "obcy". Wytłumaczono dzieciom, co oznacza kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych. Zwrócono uwagę, jak ważne jest przestrzeganie zakazu oddalania się z osobą obcą, wsiadania do samochodu osoby nieznajomej, przyjmowania od niej jakichkolwiek upominków, słodyczy oraz przekazywania informacji dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu itp. Poinstruowano dzieci, jak postąpić, pozostając samemu w domu, gdy ktoś obcy zapuka do drzwi. Zajęcia podsumowano filmowym przedstawieniem pt. "O Florce, która chciała zostać piłkarzem".

JK, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej