Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska odwiedziła najmłodszych uczniów w SP nr 89, by w formie pogadanki przedstawić, w jaki sposób mają się zachowywać wobec nieznanej osoby. Funkcjonariuszka zapoznała dzieci z pojęciem "obcy" - kim jest obcy? Czy obcy znaczy niemiły? Następnie uświadamiała dzieciom, jakie powinno być należyte zachowanie w przypadku kontaktu z osobą obcą. Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych - bezwzględne przestrzeganie zakazu oddalania się z osobą obcą, wsiadania do samochodu osoby nieznajomej, brania od niej jakichkolwiek podarunków oraz przekazywania informacji o sobie, rodzinie, adresu zamieszkania, numeru telefonu itd. Natomiast gdy "obcy" używa siły, głośno krzycz, aby zwrócić na siebie uwagę innych osób mogących pomóc, próbuj uciec.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej