Zespół profilaktyki

W Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 55 funkcjonariusze Straży Miejskiej spotkali się z uczniami, by przekazać informacje o zasadach wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia, korzystając z telefonu. Wybierając alarmowy numer 112 uzyskujemy (bezpłatnie) połączenie z operatorem służb ratunkowych. Umiejętność prowadzenia z nim rozmowy oraz pokonanie stresu w chwili zagrożenia, mogą okazać się kluczowe dla uzyskania pomocy. Właściwe przekazanie informacji, to między innymi zachowanie odpowiedniej kolejności tego przekazu. Nigdy nie wiadomo, czy połączenie nie zostanie nagle zerwane. Może zawieść sam telefon lub nastąpić utrata zasięgu sieci. Jeżeli jednostka ratunkowa ma otrzymać tylko jedną, jedyną informację - niech to będzie miejsce zdarzenia. W dalszej kolejności rodzaj i krótki opis zdarzenia, liczba i stan poszkodowanych oraz informacje na pytania zadane przez operatora. Rozmowę kończy operator - nie blokuj telefonu - operator może telefonować o dodatkowe informacje. Podczas zajęć przeprowadzono ćwiczenia w formie symulacji rozmów z operatorem danej jednostki ratowniczej, aby w praktyce dzieci mogły poznać i uświadomić sobie, jak ważnym jest nabywanie i doskonalenie tych umiejętności.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej