Zespół profilaktyki

Niecodzienni goście, a wszystko dla zwiększenia bezpieczeństwa i podniesienia świadomości dzieci. Na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr 113 "Mali Sportowcy", z dziećmi spotkali się miejscy strażnicy wraz z inspektorem Wartusiem i zaprzyjaźnioną przedstawicielką WORD-u. Na początku przybyli goście przedstawili charakter swej pracy. Niesamowitą atrakcją była obecność na spotkaniu inspektora Wartusia - maskotki poznańskich strażników. Zostały omówione zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, widoczności na drodze. Zalecono ograniczone zaufanie w kontakcie z osobą obcą. Przypomniano ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy. Na zakończenie spotkania, na ręce pedagoga, przekazano dla dzieci odblaski, kolorowanki oraz przypinki "bezpieczny przedszkolak.

MSz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej