Zespół profilaktyki

Pod koniec roku szkolnego strażnicy z Zespołu Profilaktyki spotykali się z uczniami szkół podstawowych, by porozmawiać o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku. Podczas pogadanek uwzględniono zasady bezpieczeństwa podczas różnych form aktywności. Zaakcentowano specyfikę bezpiecznych zachowań i sposobów uniknięcia możliwych zagrożeń podczas wypoczynku w różnych miejscach i okolicznościach. Wspólnie z uczestnikami spotkań wypracowano "złote zasady" obowiązujące w nowo poznanych miejscach, wobec nowo poznanych osób, jak również podczas wakacyjnych zajęć w miejscu zamieszkania, w środowisku rówieśników. Rozmawiano o bezpieczeństwie w czasie podróży, zarówno podczas dalekich wojaży, jak również podczas wycieczek rowerowych.

Jeszcze przed wakacjami Komendant SMMP zaprosił uczniów, uczestniczących w spotkaniach, do udziału w konkursie plastycznym "Wspominam bezpieczne wakacje - w górach, nad wodą lub...". Konkursowe zaproszenie adresowano do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych kl. I-III oraz kl. IV-VII. Wśród celów konkursu określono między innymi:

- kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach mogących zaistnieć w okresie letniego wypoczynku, a także podczas spędzania wolnego czasu z rówieśnikami w miejscu zamieszkania

- rozwijanie umiejętności przewidywania własnych zachowań - samodzielności i odpowiedzialności, odpowiednich do różnych sytuacji

- kreowanie i utrwalanie prospołecznych postaw wśród nieletnich

- doskonalenie umiejętności rozpoznania możliwych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji - znajomość numerów alarmowych oraz zasad wzywania odpowiednich służb w chwili zagrożenia

Początek bieżącego roku szkolnego sprzyjał wakacyjnym wspomnieniom i wykonaniu prac. Do konkursu przystąpiło 33 uczniów z 7 szkół podstawowych. Oceny prac dokonała komisja (w trybie indywidualno-niejawnym), która przyznała autorom wyróżnienia I, II i III stopnia w obu kategoriach. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że autorzy wyróżnionych prac otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy oprócz dyplomów również zestawy przydatnych upominków. 

Ze względu na obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19, ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom oraz zestawów upominków uczestnikom, nastąpiło w ich macierzystych szkołach.
info ze szkolnych serwisów:
SP nr 89
SP nr 34 - etap szkolny   laureaci konkursu

WG

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej