Zespół profilaktyki

Na zaproszenie z funkcjonariuszy KP Poznań-Jeżyce miejska strażniczka z Zespołu Profilaktyki uczestniczyła we wspólnych działaniach profilaktycznych "Stop dla handlu ludźmi!"

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. Najbardziej narażone są kobiety oraz dzieci. Osoby pokrzywdzone w wyniku handlu ludźmi są wykorzystywane do przymusowej pracy, także w gospodarstwach domowych, żebractwa, handlu organami, prostytucji lub innych usług o charakterze seksualnym. W krajach azjatyckich i afrykańskich głównym celem jest praca przymusowa, natomiast w Europie i Ameryce nieco częstsze jest wykorzystywanie seksualne.

Funkcjonariusze informowali, uświadamiali młodych ludzi o skali zagrożeń (w okresie wakacji - szczególne nasilenie!) oraz przekazali broszury informacyjne.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej