"Wakacje-zasady mają rację!"

Wakacje, to czas wypoczynku, podróży, pobytu w miejscach ciekawych, zajęć znacznie odmiennych od codzienności, ale też możliwość realizacji ciekawych pomysłów, korzystania z rekreacji, sportu w różnych formach.

Niezmiennie jednak należy pamiętać i zadbać o własne bezpieczeństwo, także w czasie wakacji. Z tego względu, wychodząc naprzeciw potrzebom, szczególnie uczniom w czasie kanikuły, strażnicy wraz z innymi partnerami przygotowali informacje o konieczności i sposobach uniknięcia możliwych zagrożeń w wielu miejscach i okolicznościach, podczas letniego wypoczynku. Osobiste bezpieczeństwo, nienarażanie innych na zagrożenia nierozerwalnie jest związane z przestrzeganiem określonych zasad, stąd również w wakacje, te zasady mają rację!

Zamieszczone informacje filmowe mogą być uzupełnione prezentacjami, a zainteresowane osoby mogą je pozyskać kontaktując się z karolina_prus@smmp.com.pl

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

- zapowiedź

- odcinek nr 1

- odcinek nr 2

- odcinek nr 3

- odcinek nr 4

- odcinek nr 5

- odcinek nr 6

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej