Zespół profilaktyki

Tym razem gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 79, uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w pogadankach dotyczących bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego wypoczynku oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Każdego roku, miejska strażniczka aktywnie uczestniczy w spotkaniach z uczniami poznańskiego Świerczewa, przeprowadzając prelekcje na temat bezpiecznych zachowań podczas spędzania wolnego czasu, szczególnie podczas wakacji.

Wakacje, to czas zabawy i wypoczynku dzieci oraz młodzieży na koloniach, obozach, wczasach rodzinnych - nie zapominajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, również w domu, aby we wrześniu wrócić cało i zdrowo do szkoły.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej