Zespół profilaktyki

W ramach edukacji najmłodszych, przeprowadzono zajęcia z uczniami klasy 0 w Szkole Podstawowej nr 90. Spotkanie dotyczyło pracy miejskich strażników oraz zasad właściwego zachowania w grupie, mającego znaczący wpływ na bezpieczeństwo.

Funkcjonariuszka rozmawiała z dziećmi o odpowiedzialnym ich postępowaniu, wskazała jak ważnym jest wywiązywanie się z obowiązków. Dzieciaki doskonale wiedzą, aby czuć się bezpiecznie i dobrze wśród rówieśników, należy zawsze przestrzegać pewnych reguł. Bawić się zgodnie, pomagać sobie nawzajem, być uprzejmym, słuchać poleceń dorosłych, dbać o zabawki, nie zabierać przedmiotów, które do nich nie należą Nigdy nikomu nie wolno wyrządzać krzywdy, wyśmiewać się, czy przezywać koleżanki lub kolegów z grupy. Dzieci chętnie podjęły dyskusję na temat szacunku, kultury osobistej i dobrego wychowania.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej