W SP 85 o segregowaniu odpadów

Od kilku lat, w gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (GOAP) obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane. Ostatnia nowelizacja przepisów "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym.

Warto się z nimi zapoznać, gdyż na terenie gmin zrzeszonych w ZM GOAP zaczęły one obowiązywać tuż po wakacjach - info w załączeniu.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili uczniów w SP nr 85, aby przekazać im informacje odnośnie segregacji komunalnych odpadów. Objaśniono dzieciom, że segregacja to nic innego, jak zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych odpowiednimi kolorami pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z jakich zostały wyprodukowane. Aby zobrazować dzieciom te zagadnienia, użyto między innymi miniaturowych pojemników, do których uczniowie wrzucały odpowiednie odpady. Dzięki tym ćwiczeniom, uczniowie mogli przekonać się, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest segregacja odpadów już w naszych domach. Wspólnie dyskutowano o możliwości odzyskiwania surowców, ponownego ich wykorzystania, a także o korzyściach dla naturalnego środowiska.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej