Używkom mówimy NIE!

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej, spotkali się na zajęciach z uczniami Szkoły Podstawowej nr 85. Uczniowie szkoły mieli okazję dowiedzieć się czym są używki.

Za używki stosowane w celach "rekreacyjnych" mogą być uznane papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze zmieniające stan świadomości człowieka. Są to środki odurzające pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, powodujące w zależności od dawki uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen. Wielokrotne stosowanie ich prowadzi do przyzwyczajenia i tzw. głodu narkotycznego, a w konsekwencji do narkomanii, czyli całkowitej zależności od nich. Przerwanie zażywania narkotyku powoduje głód narkotyczny z dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi. Narkomania powoduje zmiany osobowości, nastroju, głównie w układzie nerwowym, wyniszczenie organizmu. Nadmierne spożywanie alkoholu może powodować uzależnienie fizyczne oraz psychiczne i prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i odżywiania. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia ze względu na tlenek węgla i inne toksyczne związki powstające w procesie spalania, może prowadzić do uzależnień.

O tych przestrogach mogli dowiedzieć się uczniowie podczas naszego spotkania.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej