Używki niosą zagrożenia!

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki spotkaniem z uczniami klas siódmych zainaugurowały cykl zajęć w SP nr 34 tematycznie związanych z zagrożeniami ze strony używek. Przedstawiano uczniom informacje na temat najpopularniejszych używek, z jakimi mogą w przyszłości mieć kontakt. Używki, to nie tylko narkotyki, czy dopalacze, ale także alkohol, papierosy (również e-papierosy). Możliwość zakupu (podawania) wyrobów alkoholowych lub papierosów przez osoby niepełnoletnie jest prawnie zabroniona.

Uczniom przedstawiono krótkie informacje o używkach, również przedstawiono aspekty zdrowotne dotyczące konsekwencji ich stosowania, jak również prawne związane z ich nabywaniem, posiadaniem.

Podczas zajęć wykorzystano prezentację, która przedstawia fakty i obala mity związane z zagrożeniami, jakie niosą używki - powinna uświadomić młodym ludziom, jak niebezpiecznym jest stosowanie narkotyków, czy też dopalaczy, ale również alkoholu.

Skorzystano z walizki Drug-box i zaprezentowano poglądowe imitacje różnych specyfików psychoaktywnych, w tym narkotyków w różnej postaci. Młodzi ludzie mogli zobaczyć je w rzeczywistości i mieć pogląd, jak wygląda dana używka, sposób jej aplikowania. W czasie różnych spotkań, być może zapali się im ostrzegawcza lampka, że gdzieś już coś podobnego widzieli i odmówią skorzystania z poczęstunku "atrakcyjnym specyfikiem".

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej