Zespół profilaktyki

Używki, to nie tylko prawem zabronione narkotyki, czy dopalacze, ale także alkohol, papierosy (także e-papierosy), które są prawnie niedostępne dla osób poniżej 18 lat.

Strażniczki Zespołu Profilaktyki, spotkaniem online z uczniami siódmych klas ze SP nr 5, rozpoczęły cykl zajęć edukacyjno - profilaktycznych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, dotyczących zagrożeń związanych z "używkami". Młodzieży przedstawiono przykładowe specyfiki psychoaktywne, narkotyki, dopalacze (mieszankę nieprzewidywalnych różnych świństw), a przede wszystkim skutki zdrowotne i społeczne ich zażywania.

Podczas zajęć wykorzystano walizkę zawierającą edukacyjne zestawy różnych środków psychoaktywnych, umożliwiających ich poznanie, sposoby aplikowania, zakres oddziaływania na organizm. Młodzi ludzie mogli je zobaczyć, aby mieć pogląd, jak wygląda dana używka, której należy się wystrzegać. Być może w realu, w czasie spotkań towarzyskich zapali im się lampka ostrzegawcza, że gdzieś już coś podobnego widzieli i odmówią skorzystania z poczęstunku, czy to skrętem, "cukierkiem", "energetyczną" pastylką, napojem itp.

Sięganie po używki, te najgroźniejsze dla życia i zdrowia (narkotyki, dopalacze) wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi, a nieletni są zagrożeni demoralizacją i sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze.

EM, JK, ISz

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej