Zespół profilaktyki

Spotkania uczniów starszych klas w SP nr 34 i SP nr 68 ze strażniczkami z Zespołu Profilaktyki miały na celu przekazanie informacji związanych z używkami.

Używki, to nie tylko narkotyki i dopalacze, ale także alkohol, papierosy (równie e-papierosy), które są zabronione dla osób przed ukończeniem 18 lat. Oprócz ważnych informacji związanych z rodzajami używek: dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna, przedstawiono w krótki i przystępny sposób skutki zdrowotne, społeczne korzystania z tych "specjałów". Ważnym elementem spotkań było omówienie aspektów prawnych, związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich, czy to sprzedających, kupujących, czy też zażywających używki.

Podczas spotkań wykorzystano krótkie filmy z wypowiedziami lekarzy, a także prezentację związaną z narkotykami, mającą uświadomić młodym ludziom, jak niebezpieczne są używki. Skorzystano również z walizki "Drug - box", która prezentuje imitacje różnych środków psychoaktywnych. Młodzi ludzie mogli zobaczyć je w rzeczywistości i mieć pogląd, jak wygląda dana używka.

Być może, w czasie towarzyskich spotkań zapali im się "lampka ostrzegawcza", że gdzieś już coś podobnego widzieli, a znając następstwa i konsekwencje, odmówią skorzystania z poczęstunku.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej