Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 84, w ramach prowadzonych spotkań z zakresu profilaktyki, w siódmych klasach strażniczki z Zespołu Profilaktyki przeprowadziły prelekcje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem używek. Używki, to nie tylko narkotyki, czy dopalacze lub alkohol, ale także papierosy, a nawet kawa lub coca-cola, które w dużych ilościach mogą stać się niebezpieczne lub nieprzyjazne naszemu organizmowi. Przedstawiono w szerokim zakresie problem używek, zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i społecznym, prawnym. Zajęcia zilustrowano filmami, między innymi z wypowiedziami lekarza-toksykologa o objawach i skutkach stosowania dopalaczy. Młodzież miała możliwość zapoznać się z wyglądem różnorodnych postaci środków uzależniających. Podczas zajęć wykorzystano walizkę "Drug-box", zawierającą zestawy ilustrujące różne używki (oczywiście imitacje). Zebrani mogli zobaczyć "w realu realu" specyfiki psychoaktywne i mieć pogląd na ich cechy charakterystyczne. Popularne używki, także niektóre leki, czy innych psychotropy są często śmiertelnie niebezpieczne, dlatego wśród nieletnich warto poruszyć problematykę, zarówno związaną z alkoholem i papierosami (również elektronicznymi), jak i z narkotykami, czy dopalaczami - zbierającymi tragiczne żniwo, szczególnie wśród młodych ludzi.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej