Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Komisariatu Poznań - Nowe Miasto odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 61. Celem spotkań było przekazanie uczniom niezbędnych informacji odnośnie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi. Podstawowa wiedza o substancjach, potocznie zwanych narkotykami, pozwoli podejmować świadome, samodzielne wybory, by móc się bronić przed ich szkodliwym działaniem. Wiedza o tych "specyfikach" pomoże także w uświadomieniu ryzyka związanego z ich przyjmowaniem, w konsekwencji prowadzącym do uzależnienia. Narkotyki niosą ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia osoby uzależnionej. Niestety - substancje psychoaktywne były, są i będą. Natomiast profilaktyka kierowana do uczniów może coś zmienić. Powinna zniechęcić do próbowania, czy korzystania z tego typu środków i tym samym zachęcać do korzystnego dla siebie i innych stylu życia.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej