Zespół profilaktyki

W kolejnych szkołach, podczas spotkań z uczniami policjanci i strażnicy realizowali założenia miejskiego projektu "Poznań uzależniony od profilaktyki". Podczas prelekcji przedstawiono mocno niekorzystne dla życia, zdrowia, a także społecznie skutki uzależnień, w szczególności od środków psychoaktywnych, głównie narkotyków, czy też dopalaczy. Jedynie tytułowe "uzależnienie" pozwala mieć nadzieję, że uczestnicy projektu dokonają korzystnego, nie tylko dla siebie, wyboru.

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej