Zespół profilaktyki

Strażniczki miejskie, wspólnie z policjantką KP Poznań-Stare Miasto, na zaproszenie grona pedagogicznego gościły w ZSMS nr 2. Postawiono sobie cel: podniesienie świadomości młodzieży w zakresie odpowiedzialności za swoje czyny. Na spotkaniu profilaktycznym z młodzieżą poruszono zagadnienia: "zanim weźmiesz - zastanów się: kim NIE zostaniesz?", odpowiedzialności prawnej nieletnich, ochrony nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego oraz udzielanie pierwszej pomocy a prawo.

Przedstawiono młodzieży zasady odpowiedzialności prawnej, zakres i znaczenie czynów zabronionych (wykroczenie, przestępstwo), zdefiniowano "czyn karalny", "demoralizację nieletniego", a także środki wychowawcze stosowane przez sąd.

Wielokrotnie akcentowano o zgubnych, a nawet tragicznych skutkach stosowania używek oraz konieczności reagowania na osoby chcące je rozprowadzać, bądź zażywać.

Apelowano, że w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego liczy się każda minuta, a więc nie wahajmy się chociaż "wykręcić" 112 dla wezwania ratunku!

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej