Zespół profilaktyki

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki, wspólnie z placówkami oświatowymi, realizują projekt Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka adresowany do pięcio i sześciolatków. Jednym z zagadnień proponowanych podczas zajęć profilaktycznych jest pierwsza pomoc, realizowanych w formie warsztatów.

Zajęcia mają przygotować najmłodszych do zachowań w sytuacjach krytycznych, niebezpiecznych. Poznanie telefonicznych numerów alarmowych oraz informacji niezbędnych do przekazania dyspozytorowi służb ratunkowych, to podstawy wiedzy dziecka o udzieleniu pomocy pod nieobecność dorosłych. Nabycie przez dziecko umiejętności należytego postępowania w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy, w wielu przypadkach prowadzi do skutecznego ratowania życia, zdrowia.

Strażniczki podkreślają, że maluchy nie są w stanie praktycznie prowadzić czynności RKO, ale warto je oswajać z tymi czynnościami przy użyciu fantoma, co może urealnić skuteczność działań ratowniczych. Zapoznanie najmłodszych z zagadnieniami pierwszej pomocy jest nieodzowne, bo często właśnie dzieci są jedynymi osobami, które mogą jej udzielić wzywając służby ratunkowe. Ważne, aby wiedziały, że wypadek każdemu może się przydarzyć i co należy wtedy zrobić. Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne, a dzieci znakomicie uczą się przez zabawę.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej