Zespół profilaktyki

Przedstawiciele Straży Miejskiej spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 59, by porozmawiać na temat "Bezpiecznej drogi do szkoły".

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i podstawowych przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych

- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych

Ponadto spotkanie było również okazją do przypomnienia podstawowych zasad ruchu drogowego. Dzieci mogły zapoznać się z oznakowaniem przejścia dla pieszych, sygnalizatorem świetlnym oraz znakami drogowymi. Przypomniano o najważniejszych czynnościach związanych z przechodzeniem przez jezdnię - zanim przejdziesz na drugą stronę: rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo - czy droga wolna.

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali odblaski.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej