Zespół profilaktyki

W dzisiejszych czasach dzieci oswajają się z telefonami komórkowym od najmłodszych lat, więc nauczenie ich, jak wezwać pierwszą pomoc może nie być aż tak trudne. Pokazujmy dzieciom, jak obsługiwać najbardziej przydatne funkcje, jak wybrać żądany numer, jak telefonować - nauczmy je podstawowych numerów służb ratunkowych, sposobu wzywania ratunku w sytuacji zagrożenia.

W SP nr 9 strażniczka miała możliwość pokazać najprostsze zasady udzielania pierwszej pomocy: jak sprawdzić oddech u poszkodowanego, jak udrożnić drogi oddechowe, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a także co zrobić, gdy poszkodowany nie oddycha. Dzieci na zajęciach są niezwykle aktywne, każde chciało brać udział w ćwiczeniach. Dzieci należy oswajać od najmłodszych lat z tematem pierwszej pomocy. Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne, a dzieci znakomicie uczą się również przez zabawę.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej